Spiritüel/Ruhani Satanizm

iris

Yönetici
Yönetici
12 Ocak 2020
49
68
18
İstanbul
Spiritüel Satanizm, meditasyon gibi birtakım ruhsal çalışmalarla ruhun tanrısallığa doğru dönüş ve yükselişini amaç edinen ruhaniyet odaklı bir öğretidir. Öğretide nihai amaç, ruhun ve zihnin güçlerini uyandırmak; ruha ve bedene tanrısal bir mükemmellik kazandırmak ve en nihayetinde tanrı olmaktır (Magnum Opus). Toplumda yaygın olarak görülen Satanistlerin kedi/bebek kestiği/kurban ettiği, kanlı ayinler düzenlediği inanışı bu öğretide hiçbir geçerlilik kazanmaz.

Satan, yani Şeytan, dünyanın en eski dillerinden biri olan Sanskritçe’de “Ebedi/Mutlak Gerçek” anlamına gelir. Spiritüel Satanizm'de tanrı olarak kabul gören Şeytan'ın, semavi dinlerdeki ''boynuzlu, kuyruklu ve kırmızı tenli kötücül Şeytan'' ile alakası yoktur. Şeytan, baş kaldıran asi bir varlık veya ''kötülüğün efendisi'' değildir; aksine, tüm varlığın kaynağı, insanın yaratıcısı, iyiliğin savaşçısı ve bilgelik tanrısıdır. İbrahimi dinlerde iyilik ve kötülük polaritesinin kötü yanını temsil eden Şeytan, Spiritüel Satanizm'de polaritenin iyilik tarafındadır. Dolayısıyla Satanistler kötülüğü değil, iyiliği savunur.